ملت ایران: اصولا اگر ما نفهمیم کی پول خلعتبری پرداخت شده و کی نشده، صد سال دیگر یادمان می روم حاج حسین نامی پشت قضیه بوده و پرسپولیس را از بدبختی نجات داده است.
«حسین هدایتی» سه شنبه در حاشیه تمرین تیم ستارگان پرسپولیس در جمع خبرنگاران، گفت:(فقط) قول پرداخت قسط اول را داده بودم و به عنوان یک پرسپولیسی آنرا متقبل شدم.
وی با تاکید بر اینکه قرار بود برخی خیرین قسط دوم را پرداخت کنند، ادامه داد: اگر آنان به وظیفه خود به عنوان یک پرسپولیسی عمل نکنند، این قسط را نیز تقبل می کنم…(پس هیچ کس یادش نرود. حاج حسین بی مزد و منت هست تا پرسپولیس باشد.) و
البته باید از آقای هدایتی پرسید پس آن مصاخبه ها درباره قسط دوم پرسپولیس و واریز پول مال کدام شیرپاک خورده ای بود!
اما قسمت جالب دیگر حرفهای هدایتی به جایی برمی گردد که وی در مورد صحبت های فریدون زندی که گفته بود، حسین هدایتی باعثممنوع الخروج شدنش شده است، گفت: کدام مدیری می تواند یک فوتبالیبست را ممنوع الخروج کند. این مساله از سوی وزارت اقتصاد و اداره مالیات انجام می شود! بهتر است زندی به دنبال حل مشکل خود باشد و من فردی نیستم که بتوانم مانع خروج فوتبالیست ها از کشور شوم.