ملت ایران: از اول هم معلوم بود دعوت از یک فوج بازیکن نامدار برای بازی با میلان و بعد خط زدن آنها ناراحتی ها و دلخوری هایی را باعثخواهد شد به خصوص اینکه بعد از سه جلسه تمرین به نظر می رسد ملاک بازی کردن آمادگی نیست!
پروین مدام در مصاحبه هایش روی این مساله تاکید کرده بود که بازیکنان آماده و نامدار را برای مصاف با میلان انتخاب خواهد کرد اما ظاهرا او دوست دارد ترکیب اولیه ای که به میدان می فرستد را با بازیکنان نامدار دهه ۶۰ و البته نزدیک به خودش ارنج کند.
در این میان جالب آنجاست که سلطان می خواهد نام دو سه دروازه بان آماده و جوان تر خود یعنی نیما نکیسا، سعید عزیزیان و داود فنایی را خط بزند و از بهروز سلطانی و وحید قلیچ در ترکیب اصلی تیم های نیمه اول و دوم استفاده کند. جالب آنجاست که حاضران در تمرینات تیم پیشکسوتان پرسپولیس نکیسا و عزیزیان را جزو آماده های تمرینات می دانستند.
پروین امروز هم در مصاحبه اش گفته بود ابتدا دهه شصتی ها را به زمین می فرستد و زمانی که بازی گره خورد از بازیکنان جوان تر و آماده تر استفاده خواهد کرد.