شوخی شوخی جدی شد و مدیر عامل استقلال سر تمرین پیشکسوتان پرسپولیس رفت، البته نه برای تمرین گلری و کری با رویانیان بلکه برای سر زدن به تمرین قدیمی های تیم رقیب.
علی فتح الله زاده امروز به ورزشگاه کارگران رفت تا با حضور در تمرین تیم پیشکسوتان پرسپولیس که خود را برای بازی با آ. ث. میلان آماده می کنند ضمن تجدید خاطرات با رقبا و رفقا برای آنها در دیدار پنجشنبه آرزوی موفقیت کرد