سعید شیرینی که مذاکرات برای انجام نقل و انتقالات را انجام می دهد، اعلام کرد: «درپی جلسه ای که سه شنبه شب با هادی نوروزی داشتیم و با توجه به توافق های قبلی جدایی قرضی این بازیکن از پرسپولیس تا پایان فصل جاری رقابت ها نهایی شد.
وی ادامه داد: «هادی نوروزی قصد دارد به تیم نفت تهران ملحق شود