ملت ایران: جواد نکونام بعد از عدم دریافت جایزه بسیار ناراحت و عصبی به نظر می رسید تا حدی که با اکثر رسانه ها مصاحبه نکرد و فقط در اظهارات کوتاهی جایزه را حق خودش دانست و از اینکه بازیکن چینی برنده جایزه ای اف سی شد ابراز تعجب کرد
او گفت اگر می دانست جایزه را قرار است به چین بدهند اصلا به مالزی نمی آمد، وی همچنین حضور نامزد ایرانی را در کاندیدا های کنفدراسیون آسیا، سوء استفاده ی این نهاد از اعتبار بازیکنان ایرانی دانست