ملت ایران: میلاد غریبی اولین خرید علی دایی در پرسپولیس بود. ستاره فصل قبل سایپا که در بازی رفت لیگ قبل مقابل استقلال یکی از بهترین بازیکن زمین بود، به هوای حضور در جام جهانی از بین همه پیشنهادات پیش رو به دعوت دایی جواب مثبت داد. او آمد به پرسپولیس که پلی باشد برایش به تیم ملی، اما در پایان نیم فصل، فرار را به قرار ترجیح داد که شاید در ذوب آهن دیده شود. این عکس از آخرین فریم های حضور او در پرسپولیس است. بازی دوستانه پرسپولیس و راه آهن و نگاه غریبانه میلاد که می داند اینجا دیگر جایش نیست.