ملت ایران: چند روز قبل یکی از رسانه ها خبری را منتشر کرد که در آن حنیف عمران زاده موضع سختی را در قبال ورود شیثرضایی به استقلال گرفته بود. اما در حاشیه تمرین امروز آبی ها این مدافع مازندرانی به خبرنگاران گفت هرگز هیچ حرفی را علیه مدافع سابق پرسپولیس نزده است. عمران زاده با رد هرگونه صحبت درباره شیثرضایی گفت: «می خواستم از این طریق به شیثبگویم هیچ مصاحبه ای در مورد او انجام نداده ام حتی دنبال این بودم که شماره اش را گیر بیاورم و با او تماس بگیرم. رضایی بچه محل من و قابل احترام است. او سابقه بازی در پرسپولیس را دارد و من به هیچ عنوان علیه او حرفی نزده ام.»
البته تمامی افرادی که متولد گلستان و مازندران باشند به گونه ای در ادبیات حنیف، بچه محل او به حساب می آیند.