ملت ایران: بازیکنان میلان و اعضای کادر فنی و مدیریتی این باشگاه در مراسم دهمین سالگرد تاسیس بنیاد میلان شرکت کردند. در اینجا می توانید تصاویر منتخبی از این مراسم را ملاحظه کنید
کاکا همراه با همسرش دراین مراسم حضور یافته بود
فرانکو بارزی کاپیتان افسانه ای روسونری و ماریو بالوتلی در حال ورود به مراسم

باربارا و خواهرش اله اونورا برلوسکونی، دختران مالک باشگاه در مراسم بنیاد میلان
بالوتلی و بیرسا از جمله میهمانان حاضر دراین مراسم بودند
و آدریانو گالیانی نایب رئیس روسونری هم که فرصت حضور دراین مراسم رااز دست نداد
گالی و اینتزاگی هم از دیگر میهمانان افتخاری این مراسم بودند