ملت ایران: سرمربی قرمزها به این سادگی ها دست از پرونده محسن قهرمانی بر نمی دارد. هادی آیت الهی که بیشترین حمایت را از قهرمانی کرده بود حالا چالش رسانه ای جدیدی را با دایی پیدا کرده است. دایی در پاسخ به مصاحبه نائب رئیس اول فدراسیون به فارس گفت: «فقط متأسفم برای خودمان در مملکتی زندگی می کنیم که هرجا فقط گیر می کنیم نام امام زمان(عج) و امام حسین(ع) را به لب می آوریم. واقعا متأسفم. اعتقاد به امام زمان و امام حسین برای یک یا دو روز نباید باشد. ما نباید مسائل را با هم قاطی کنیم. باید یاد بگیریم همیشه درباره یک مسئله به دنبال حقیقت باشیم.»
دایی سپس به پارادوکس در صحبت های ایت الهی اشاره کرد و توضیح داد: «من کاری به صحبت های آقایان ندارم اما خودتان صحبت های قبلی این آقا و صحبت های جدیدش را کنار همدیگر بگذارید و مقایسه کنید. زمین تا آسمان فرق دارد، خیلی صحبت هایشان با همدیگر تفاوت دارد. از قبل از اینکه یک رأی برای یک اتفاق داده شود این آقا شروع به مصاحبه کرده اما من از شما می خواهم مصاحبه های قبلی این آقا و الآنش را کنار همدیگر بگذارید خودتان به تمام ضد و نقیض ها پی خواهید برد.»
و حرف های پایانی دایی که باز هم اشاره ای بود به خرج نکردن از نام ائمه: «چرا ما همه از آقا امام زمان(عج)، و این حرف ها خرج می کنیم و مایه می گذاریم؟ آقایان! همه چیز سر جای خودش باید اسم برده شود و نباید دنبال سوءاستفاده باشیم. اگر آقایان حرفی دارند خودشان بزنند و راجع به سؤالی که فقط می شود لطفاً جواب دهند. به نظرم اگر این کار را کنیم و به حاشیه نرویم خیلی بهتر است. من دیگر در این باره نمی خواهم بیشتر حرفی بزنم و قضاوت را به خود مردم واگذار می کنم. مطمئن باشید قاضی بالای سر ما است که همه چیز را قضاوت می کند.»