ملت ایران: در صورتی که باشگاه پرسپولیس عنوان کرده بود رضا محمدی را تا انتهای فصل به ذوب آهن داده است این دروازه بان امروز در تمرینات تیم دایی حاضر شد. اما نکته عجیب امروز، غیبت علیرضا حقیقی بود. حقیقی که در بین بازی دوستانه با راه آهن با حالت قهر آمیز بعد از تذکر دایی که از او خواسته بود بدون کاپشن ورزشی درون دروازه قرار بگیرد، از جمع قرمزها جدا شده بود، امروز به تمرین نیامد. گفته می شود دایی دیگر حقیقی را نمی خواهد و از این رو از رضا محمدی خواسته تا با تیم بماند. حقیقی که رابطه نزدیکی با دایی دارد از نیمکت نشینی های متوالی دلخور بود و شاید همین دلخوری موجب بروز اتفاقات بازی با راه آهن سورینت شد.