ملت ایران: باشگاه ها می توانند با شرایطی خاص اقدام به جذب بازیکنان خارجی کنند. محمدرضا کسرایی مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در این خصوص اظهار کرد: باشگاه هایی که در فهرست آنها جای خالی وجود دارد، می توانند اقدام به جذب بازیکن خارجی کنند. البته قرارداد این بازیکنان با باشگاه های قبلی آنان باید تا قبل از ششم ماه جولای(۱۵ تیر ماه) فسخ یا تمام شده باشد.
وی در خصوص درخواست بازیکنانی که نیاز به دریافت کارت ITC دارند، اظهار کرد: طبق ماده ۶ آیین نامه نقل و انتقالات فیفا، تمامی فدراسیون ها موظفند یک سال قبل از شروع فصل جدید، تاریخ شروع و اتمام فصل مسابقات را به همراه تاریخ نقل و انتقالات به فیفا اعلام کنند. این امر توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در تاریخ مقرر به فیفا اعلام شده و در سایت فیفا درج شده است که امکان تغییر آن وجود ندارد. در این زمینه سازمان لیگ هیچ تعللی نداشت و در اردیبهشت ماه امسال، تاریخ نقل و انتقالات را به تمامی باشگاه ها اعلام کرد.