با اینکه هافبک آبی ها تصور می کرد پس از حضور در دفتر مدیر عامل با پیشنهاد متفاوتی روبرو می شود اما مسئولان تیم استقلال که در این فصل قصد پرداخت مبالغ میلیاردی به بازیکنان را ندارند وی را با شرایط خاصی روبرو ساختند زیرا یوسفی از سوی مسئولان با پیشنهاد ۳۵۰ میلیون تومان برای یک فصل بازی در استقلال روبرو شد و این اتفاق وی را با مشکل روبرو ساخت زیرا مبلغ قرار داد را بسیار ناچیز اعلام کرد و با دلخوری از مسئولان تیم استقلال را ترک کرد.

یوسفی اعلام کرده که مسئولان باید در این خصوص تجدید نظر کنند زیرا در این صورت وی نمی تواند حضور در این تیم را بپذیرد و در استقلال بماند.

از طرف مسئولان تیم استقلال نیز سر این امر کوتاه نمی آیند و به یوسفی فرصت دادند در صورتی که با شرایط استقلال موافقت کرد برای تمدید قرار داد با این تیم اقدام کند زیرا امیر قلعه نوعی به حضور این بازیکن نیاز دارد و قصد ندارد وی را براحتی از دست بدهد.

شایان ذکر است، مسئولان به وی اعلام کردند که سقف قرار داد در خصوص بستن قراردادها رعایت کردند و بازیکنان نیز باید وضعیت باشگاه را درک کنند اما یوسفی نپذیرفته است که قرارداد همراه با رعایت سقف قرار داد را بپذیرد، این در حالی است که وی در صورت عدم پذیرش پیشنهاد مالی آبی ها باید تیم خود را برای فصل آینده معرفی کند.

منبع: ورزش۳