ملت ایران: اولادی بعد از حضور در دفتر دکتر فتح الله زاده و توافقات نهایی به مدت یک فصل و نیم به عضویت استقلال درآمد. او تا ساعاتی دیگر قرارداد خود را در هیات فوتبال استان تهران ثبت می کند. حالا باید دید او سرنوشتی شبیه به نیکبخت دارد و یا قلعه نویی این مهاجم افت کرده را احیا می کند. خیلی سال ها پیش که او تازه در پرسپولیس کشف شده بود خیلی ها تصور می کردند تا یک عمر خط حمله قرمزها بیمه شده، اما ستاره خیلی زود خاموش شد.