ملت ایران: یک روز بعد از اینکه مورینیو اعلام کرد نیازی ندارد به شاگردانش توصیه کند در محوطه جریمه حریف شیرجه نزنند، زمین خوردن رامیرس در محوطه جریمه وست بروم و اعلام یک ضربه پنالتی به سود آبی ها، حسابی جنجال ساز شد.
در این بین رسانه های انگلیسی در همین یک ساعتی که از بازی گذشته، دو دسته شده اند؛ گروهی صحنه خطا را یک پنالتی واضح اعلام کردند و بعضی ها معتقدند رامیرس شیرجه زد.
نظر شما چیست؟ آیا پنالتی ای که اندره مارینر به سود چلسی اعلام کرد، درست بود یا شاگردان مورینیو به ناحق صاحب یک ضربه پنالتی شدند؟