ملت ایران: سرانجام روزهایی از راه رسید که اهالی فوتبال و همچنین رسانه عصبانیت رئیس همیشه خندان فدراسیون فوتبال را از نزدیک شاهد باشند. او که مدعی شده بود هنگان عصبانیت فرد دیگری می شود به عینه پنجشنبه شب در پشت صحنه برنامه ورزش از نگاه دو به دست اندرکاران این برنامه تلویزیونی نشان داد پر بیراه نگفته است.

علی کفاشیان که از صحبت های مطرح شده در برنامه پنجشنبه شب به تنگ آمده بود با حالتی قهر آمیز و مقابل دوربین پخش مستقیم ادعا کرد برای انجام امور بدرقه از میهمانان خارجی باید استودیو را ترک کند. اگرچه هنگام خداحافظی با دیگر میهمانان برنامه تلاش کرد خنده را ولو به صورت مصنوعی در صورتش نگه دارد اما هنگامی که پشت صحنه آمد افراد پشت دوربین با چهره بر افروخته او رو به رو شدند. یکی از مسولان صدا که می خواست میکروفون سیار کفاشیان را از او بگیرد ناگهان متوجه شد آْقای رئیس خودش اقدام به کندن این وسیله کرده و با این روش می خواهد به دست اندرکاران برنامه بفهماند که از حضور در جمع شان پشیمان است. کفاشیان به سرعت از منطقه پاستور که محل اجرای برنامه ورزش از نگاه دو بود، خارج شد و بعید است دیگر شاهد حضور مردهمیشه خندان فدراسیون فوتبال در چنین برنامه هایی باشیم.