ملت ایران: برخلاف گفته های آیت الهی که در آن ادعا شده بود هیچ سندی علیه محسن قهرمانی وجود ندارد، علیپور می گوید طی ۲ هفته گذشته به اسناد جدیدی دست پیدا کردند.

دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران در خبری جدید ادعا می کند پرونده محسن قهرمانی در حال تکمیل شدن است و بزودی به ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال ارسال می شود. علیپور اظهارات ایت الهی را به نا اگاه بودن او از اتفاقات ۲ هفته قبل ربط می دهد و می گوید: «در مورد اینکه آقای آیت اللهی گفته است مدرک محکمه پسندی علیه محسن قهرمانی وجود ندارد باید بگویم آنچه ایشان فرمودند ناظر بر مسائل دو هفته پیش پرونده است. پرونده در دست اتاق تحقیق بود که مدارک جدیدی به آن اضافه شده است و ما آن را تا روز سه شنبه به ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران تحویل خواهیم داد و آنها خودشان می توانند در مورد این پرونده تصمیم بگیرند که آیا این پرونده به کمیته انضباطی ارسال شود یا نه.» حالا باید دید اطلاعات جدید که طی ۱۴ روز گذشته به پرونده اضافه شده است چیست. شاید یک بار برای همیشه این گره کور در فوتبال ما باز شود.