ملت ایران: وقتی دوربین تلویزیونی یک لحظه روی نیمکت پرسپولیس زوم شد همه تصویر خندان هادی نوروزی و سیدمهدی سیدصالحی را تماشا کردند که به شکلی دوستانه در حال مکالمه بودند. حالا این را بگذارید کنار حمایت سیدصالحی از محمد عباس زاده تا مشخص شود بین مهاجمان پرسپولیس رابطه خوبی برقرار است. حتی غلامرضا رضایی هم که قصد جدایی از این جمع را دارد با سایر مهاجمان هم تیمی اش رابطه خوبی دارد وبارها روی این مساله تاکید کرده.است. اتفاقی که پارسال تا حدودی پرسپولیس را آزرد و اختلاف قاضی و انصاری فر به نوعی برای تیم و خودشان مشکل ساز شد.