ملت ایران: وقتی رضا حقیقی برای پرسپولیس گل زد میثم حسینی از او خواست که روی شانه هایش بپرد. حقیقی هم این خواسته را اجبات کرد و ضمن کولی دادن به حسینی نزد دایی رفت و با او خوش وبش کرد. این اتفاق البته حاوی یک پیام ویژه برای هوادران بود؛ اینکه یخ های بین حقیی و دایی آب شده و حالا سرمربی روی توانایی های شاندیز حساب می کند. این اولین گل شاندیز برای پرسپولیس در این فصل بود که البته با کمی خوش شانسی و با برخورد به مدافعان و حریف و تغییر جهت توپ به دست آمد. حقیقی در این بازی از داور یک کارت زرد گرفت که این اتفاق به شدت عصبانی اش کرد اما در پایان بازی با داور خوش وبش کرد