ملت ایران: هوادران پرسپولیس در طول بازی چند بار علیه فرهاد مجیدی شعارهایی سر دادند که این مساله با واکنش علی دایی در کنفرانس بعد از بازی مواجه شد.
روند بازی:فکر می کنم بازی را خوب شروع کردیم و به گل رسیدیم ولی در ادامه حریف صاحب توپ شد ولی آنقدر خوب نبودند که بتوانند ما را اذیت کنند. می توانستیم بیشتر گل بزنیم اما چهارشنبه بازی داریم و خدا را شکر می کنم که بازیکنانم آسیب ندیدند و در طول بازی هم همه جوره سرتر از الوند بودیم.
نظارت بر آکادمی باشگاه:متاسفانه تنها باشگاهی در دنیا هستیم که هیچ نظارتی روی آکادمی آن ندارم. این یک معضل بزرگ است برای پرسپولیس چون تیم را از قبل تشکیل داده بودند و هنگامی که در سایپا بودم تمام مربیان پایه را انتخاب کردم و از پنج تیم چهار تیم را قهرمان کردیم. در رده نوجوانان فقط نتوانستیم قهرمان شویم و در بقیه رده ها موفق بودیم.آن زمان شرایط به گونه ای بود که اگر به بازیکنی نیاز داشتیم از تیم های امید و پایه می گرفتیم.
کادر شاغل در آکادمی:چون آن زمان نبودم اطلاعی از آن موضوعی ندارم و این تیم کارش را به عنوان آکادمی انجام می دهد.
شعار علیه مجیدی:کاری به این مسایل ندارم اما فرهاد مجیدی برای فوتبال باشگاهی و فوتبال ملی ما زحمت کشید و به جای شعار باید از او تشکر کنند. اگر فرهنگ تماشاگران ما به گونه ای آموزشی رفتار شده بود قطعا امروز او را تشویق می کردند نه اینکه علیه او شعار بدهند.