ملت ایران: دیدار دو تیم سرخ ابی اهواز وتبریز با برتری کامل تراکتور سازی به پایان رسید، نکته مهم در مورد ایندیدار بازگشت پر فروغ علی کریمی بود که توانست یکباردیگر با هنر نمایی خود تراکتور سازی را به یک پیروزی با ارزش وپرگل رهنمون سازد، عقربه های ساعت دقیقه ۸۰ بازی را نشان می داد که استاد جلالی با صحبت های خود با علی کریمی اخرین تغییرات تاکتیکی را هماهنگ کردو او را بجای میثم بائو وارد زمین کرد، کاپر فیلد تبریزی ها دستورات تاکتیکی وجابجایی های لازم را به دیگر همبازیان خود انتقال داد تا میانه میدان را از آن خود کرده وطراحی حملات پایانی را طرح ریزی کند. او ابتدا در دقیقه ۸۳ از جناح راست با یک ارسال بلند در سمت چپ محمد ابراهیمی را صاحب توپ کرد تا این بازیکن با یک سانتر دقیق انصاری فرد را در یک قدمی دروازه میزبان صاحب توپ کند وکریم با یک ضربه سر دقیق سومین گل تراکتور ودومین گل خود را به ثمر برساند، درست ۵ دقیقه بعد یکبار دیگر از میانه میدان علی کریمی انصاری فرد را روانه دروازه استقلالی ها کرد تا در یک موقعیت تک به تک چهارمین گل میهمان وسومین گل انصاری فرد به ثمر بنشیند، تعویض طلایی جلالی در دقایق پایانی یکبار دیگر ارزش های بی پایان شماره ۸ بی همتا را به ثبت رساند.