ملت ایران: کاشته محمدرضا خلعتبری که سند صدرنشینی پرسپولیس بعد از ۱۱۰ هفته را امضا کرد آنقدر زیبا و کم نقص بود که جای حرف و حدیثی را هم باقی نگذاشت اما شادی گل او هم در نوع خود جالب و منحصر به فرد بود. خلعتبری بعد از گل به سوی پیست کنار زمین دوید و البته از حرکات لبانش معلوم بود چیزی را تکرار رمی کند.
او از پشت نیمکت ها به طرف سکوها رفت و شادی اش را با هوادران تقسیم کرد تا جشنی نسبتا طولانی داشته باشد. خلعتبری در تمام مدت برگزاری این جشن هم حسین ماهینی نزدیکترین دوستش در پرسپولیس را کنار خود می دید.