ملت ایران: اینتر به روند پیروزی برگشت. آنها چهار بر دو هلاس ورونا را در سن سیرو شکست دادند.
تیم آندره آ ماندورلینی شگفتی ساز این فصل بوده و در سه بازی اخیرش پیروز شده بود. اما دفاع فاجعه بار آنها روی ضربات ایستگاهی باعثپیروزی اینتر شد.
خوان پابلو کاریسو جای سمیر هاندانوویچ محروم را در دروازه اینتر گرفته بود. اینتر در دقیقه ۹ به گل رسید. شوت جاناتان دقیق نبود اما با برخورد به ونجلیس موراس به درون دروازه غلتید.
سه دقیقه بعد بود که اینتر گل دوم را هم زد. شوت فردی گوارین را فابریتزیو کاچاتوره از روی خط برگرداند اما توپ به رودریگو پالاسیو برخورد کرد و به درون دروازه رفت.
پالاسیو در دقیقه ۳۲ یک گل آفساید زد که داور آن را نپذیرفت. یک دقیقه بعد بود که لوکا تونی از چند بازیکن گذشت و توپ را به مارتینیو سپرد تا او یک گل برای ورونا بزند.
اما پیش از پایان نیمه اول فاصله دو تیم دوباره دو گل شد. یوتو ناگاتومو شوتی زد که به تیر برخورد کرد و پالاسیو توپ را در برگشت به سمت دروازه فرستاد و استبان کامبیاسو به هر حال توپ رابه تور رساند.
پالاسیو یک گل آفساید دیگر هم زد اما در دقیقه ۵۶ کمک کرد تیمش گل چهارم را هم بزند. روی کرنر کامبیاسو به تیر نزدیک تر بود که پالاسیو روی توپ اثر گذاشت و رولاندو از راه رسید و توپ را گل کرد.
در دقیقه ۷۱ بود که گل دوم ورونا زده شد. تونی با قدرت بدنی به پیش رفت، توپ را به رومولو سپرد و او هم گل زد.
در نهایت اینتر این بازی را برد و به رده چهارم رفت. اما بعد از سوت پایان بود که موراس با اسحاق بلفضیل، بازیکن ذخیره اینتر درگیر شد و هر دو کارت قرمز گرفتند!