ملت ایران: این یکی از کلیدی ترین صحنه های دیدار بارسا - رئال بود؛ لحظه ای که ماسچرانو، رونالدو را در محوطه جریمه بارسا شارژ کرد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت. اما رونالدو کاملا مطمئن بود که داور باید یک ضربه پنالتی اعلام می کرد.
واکنش او بعد از مشخص شدن تصمیم داور هم دیدنی بود.
نظر شما چیست؛ آیا داور باید پنالتی اعلام می کرد؟