به گزارش ملت ایران به نقل از گل - روزی که محمد رویانیان به خاطر آنچه جفا در حق پرسپولیس می دانست از سمت خود به طور صوری کنار رفت شاید کمتر کسی فکر می کرد این قضیه در هیات مدیره باشگاه به شکل گسترده ای مطرح شده و شرایط کناره گیری مدیرعامل از کارش بررسی شود.

اما این اتفاق در کمال تعجب و عصبانیت رویانیان رخ داد و حتی قرار شد در جلسه سه شنبه هفته آینده در این باره تصمیم نهایی گرفته شود.

نکته جالب آنجا بود که هیچکس به اندازه هیات مدیره پرسپولیس جریان کنار رفتن و استعفای صوری رویانیان را جدی نگرفته بود اما این قضیه هر چه که نداشت خیلی زود مشخص کرد مدیرعامل خوش صحبت قرمزها رابطه خوبی با اعضای هیات مدیره که هنوز مدت زیادی از حضورشان در راس باشگاه پرطرفدار نمی گذرد، ندارد و و دو طرف سایه همدیگر را با تیر می زنند.

امروز رویانیان با مصاحبه خود این قضیه را علنی کرد و نشان داد چقدر از حرف های جمشیدی و البته مباحثی که در جلسه سه شنبه قبل مطرح شده ناراحت است. رویانیان البته روی این موضوع تاکید کرده که استعفا نداده و روز سه شنبه نمی توانند درباره آینده او در باشگاه پرسپولیس و اینکه به کارش ادامه خواهد داد یا نه تصمیم گیری کنند.

حال باید دید واکنش اعضای هیات مدیره به این مصاحبه تند چه خواهد بود؟ آیا آنها که ظاهرا منتظر اعلام کناره گیری و استعفای حتی صوری رویانیان بودند از این فرصت برای پیش بردن اهداف شان استفاده خواهند کرد و کار خودشان را پیش می برند یا از در مصالحه با رویانیان وارد می شوند و همکاری و دوستی آنها حداقل به صورت ظاهری ادامه خواهد داشت؟