ملت ایران: لوئیس فیگو، ستاره سابق فوتبال پرتغال، اعلام کرد که برای جدایی از بارسا و پیوستن به رئال مادرید در سال ۲۰۰۰، حتی نیاز به فکر کردن دوباره نداشته است.
فیگو با انتقال۶۲ میلیون یورویی اش از بارسلونا به رئال، که در زمان خودش یک رکورد محسوب می شد، خشم هواداران آبی و اناری را برانگیخت و باعثشد تا آنها در دیدار ال کلاسیکوی سال ۲۰۰۲، یک کله خوک به سمتش پرتاب کنند.
اما او تاکید کرد به دلیل اینکه در بارسا به اندازه ای که باید از او قدردانی نمی شد، به همین دلیل تصمیم گرفت به سانتیاگو برنابئو برود.
فیگو به گرادا ۳۶۰ گفت: " در آن زمان در بارسا، من از میزان ارزشی که به کارم گذاشته می شد، راضی نبودم و به همین خاطر، وقتی چنین فرصتی پیش آمد، لازم نبود دوبار فکر کنم.
هرگز احساس نکردم به خاطر کاری که برای بارسا انجام می دهم، برایم ارزش لازم را قائل می شوند. من در بیشتر بازی ها هر کاری می توانستم انجام دادم و در نهایت، آرزویم برای جدایی تحقق پیدا کرد.
این مسئله در هر شغلی وجود دارد. اگر رئیس شما قدر شما را نداند و در مقابل، فرصت دیگری به دست بیاورید، آن را از دست نمی دهید. این کاری بود که من انجام دادم. "