گلزنی و تساوی در ثانیه های پایانی؟
به نظرم اگر بازی در ثانیه های پایانی مساوی نمی شد واقعا عدالت فوتبال رعایت نشده بود. این تساوی نه به نفع ما بود و نه به نفع صبا.
ا به کسب هر سه امتیاز مسابقه نیاز داشتیم و مساوی حق صبا نبود. خودتان اگر این بازی را دوباره ببینید متوجه می شوید که ما برتر از صبا بودیم. با این وجود فوتبال جوانمردانه ای بازی کردیم و از مردم قم هم به دلیل میهمان نوازی شان تشکر می کنم.
نقطه ضعف مس؟
من واقعا خسته شده ام. مس خوب بازی می کند ولی نتیجه مطلوب را نمی گیرد. باز هم خدا را شکر که نباختیم و با دست پر به شهرمان برمی گردیم. برای نیم فصل هم برنامه داریم و تیم را تقویت کنیم.
حضور مس در جام حذفی؟
ما به تصمیم مسولان سازمان لیگ احترام می گذاریم و در جام حذفی شرکت می کنیم. هر چند جام حذفی به آن صورت به کار ما نمی آید چون اولویت اول ما ماندن مس در لیگ برتر است.