ملت ایران: هر چند در این صحنه ناهماهنگی رضا سخندان با شاهین حاج بابایی باعثاین جنجال شد و اعتراض دایی و بازیکنانش درست بود اما نحوه صحبت کردن سرمربی پرسپولیس با داور چهارم مسابقه مورد نقد قرار گرفته و بسیاری دایی را به خاطر لفظی که به کار برده مستحق اخراج می دانند.

منتقدان معتقدند داور چهارم در این صحنه کوتاهی کرده و در صورتی که این حرف را به حاج بابایی گزارش می کرده باعثاخراج سرمربی پرسپولیس می شده اما این کار را نکرده است.

داور چهارم مورد اشاره حسن اکرمی نام دارد که اتفاقا در دیدار فصل گذشته راه آهن – استقلال که جنجالی شد داور چهارم بود. در آن بازی علی دایی بارها به قضاوت محسن ترکی اعتراض کرد و لفظی را هم در مورد بازیکن تیمش به کار برد(که به اشتباه گفته شد در مورد ترکی به کار برده) و بعد از رسانه ای شدن این مساله منجر به قهر ترکی از داوری برای چند هفته شد.

در آن روز هم اکرمی در بطن قضیه قرار داشت و در کنار زمین حاضر بود اما حرفی را به محسن ترکی گزارش نکرد تا داور مشهدی مسابقه بهزاد غلامپور را به جای دایی اخراج کند.

حسن اکرمی دیروز هم با وجود برخورد بد از سوی دایی حرف های سرمربی پرسپولیس را به حاج بابایی گزارش نکرد تا دایی اخراج نشود.