ملت ایران: در حالی که به خاطر اتفاقات اخیر دوربین های تلویزیونی پوشش دهنده دیدار پرسپولیس – داماش به شدت حرکات علی دایی را زیر نظر گرفته و حتی حرکات آهسته اش را به تصویر می کشیدند، می شد با کمی دقت پی به حرف هایی که او می زند هم برد. البته دیروز لب خوانی او در زمانی که از دست داور بازی عصبانی شده و با داور پنجم برخورد بدی داشت مورد توجه قرار گرفت اما در یکی دو صحنه دیگر هم می شد روی حرف های او دقیق شد و پی به کلامش برد.

یکی از این صحنه ها مربوط به شادی بعد از گل دوم پرسپولیس بود که با حرکت آهسته هم به تصویر کشیده شد. در این لحظه دایی بعد از جشنی که با دستیارانش راه انداخت برای شاگردان خود دست زد و ابتدا گفت: «آفرین» و زمانی که انگار محمد نوری را با چشم و ابرو تهدید می کرد خطاب به کاپیتان تیمش گفت: «ممد نوری گل نمیخوریما! یکی دیگه». البته خواسته اول دایی در زمان باقیمانده از بازی اجرایی شد اما تقاضای دوم او عملی نشد و گل دیگری در کار نبود.