ملت ایران: باشگاه فوتبال بانک ملی یکی از قدیمی ترین باشگاه های ایرانی بود که در دهه ۱۳۱۰ تاسیس و تا یک دهه پیش به عنوان سازنده ترین باشگاه فوتبال تهرانی فعالیت می کرد.

بسیاری از بازیکنان تیم های نوجوانان، جوانان و امید ایران در سال های گذشته از باشگاه بانک ملی چهره می شدند و بعدها در عرصه باشگاهی می درخشیدند. مهدی مهدوی کیا یکی از معروف ترین ستارگان فوتبال ایران از بازیکنان پرورش یافته در مکتب بانک ملی است. او قبل از پیوستن به پرسپولیس در سال ۱۳۷۳، بازیکن بانک ملی بود. این عکس نیز مربوط به تیم امید این باشگاه در سال های اوایل دهه ۷۰ است که مهدی مهدوی کیا، لیثنوبری، داود فنایی، داود سیدعباسی، سهیل کرمی و محمد نوازی از شاخص ترین چهره های این تیم هستند.