ملت ایران: این عکس یکی از صفحات کتاب فیزیک یکی از مقاطع تحصیلی کشور ترکیه است که در صفحات اجتماعی دست به دست می چرخد.

در این کتاب فیزیک که در یکی از مقاطع تحصیلی ترکیه تدریس می شود، عکس لیونل مسی را درکنار دانشمندان بزرگ دنیا می بینیم.

این صفحه از کتاب به مبحثنوابغ دنیا از جمله گالیله، توریچلی و، پاسکال و نیوتن اختصاص دارد و نام مسی نیز در کنار این دانشمندان دیده می شود.

گالیله فیزیکدان وریاضی دان بزرگ دنیا، یکی از کسانی است که از او به عنوان یکی از افرادی که دنیای علم را متحول ساخته یاد می شود؛ ایساک نیوتن، کاشف جاذبه زمین است و بلایس پاسکال فیلسوف، ریاضی دان و کاشف بود. اوانگلیستا توریچلی هم یکی از دانشمندان بزرگ دنیا بوده

از سوی دیگر، لیونل مسی هم ستاره شماره یک دنیای فوتبال است و از نظر خیلی ها بهترین بازیکن تاریخ دنیاست که حالا دراین کتاب از او به عنوان یک نابغه یاد شده است.