ملت ایران: پس از پایان اردوی تیم ملی کرانچار از ملی پوشان خود خواست دیگر به اصفهان باز نکردند و یک روز را در تهران استراحت کنند تا تیم به تهران بیاید.
امروز ملی پوشان سپاهان در در تمرین این تیم که در تهران برگزار می شود شرکت خواهند کرد و سپس به اردو می روند. سپاهان فردا در کرج مهمان سایپا خواهد بود
امید ابراهیمی؛ رحمان احمدی؛ شجاع خلیل زاده و یغوب کریمی چهار ملی پوش سپاهان در این اردو بودند