ملت ایران: کارلوس کی روش از عدم بازی های تدارکاتی ناراحت است و بدون پرده نسبت به این اتفاق از فدراسیون انتقاد می کند اما اگر فدراسیون در بخشی مقصر است در بخشی دیگر خود کی روش هم بی تقصیر نیست. برخی ها در فدراسیون و فوتبال بر این باورهستند که او چندان تمایلی برای بازی با تیم های بزرگ ندارد و می خواهد تا جام جهانی آرامش نیمکت را حفظ کند.

کی روش در چند ماه پیش پیشنهاد بازی بسیار خوبی را رد کرد. فدراسیون که از شیلی پیشنهاد خوبی برای بازی داشت و این کشور حاضر به پرداخت همه هزینه ها بود این پیشنهاد را به کی روش ارائه کرد اما او این پیشنهاد را رد کرد و حاضر نشد با شیلی بازی کند. بازی با تیمی مثل شیلی برای ایران که می خواهد خود را برای جام جهانی آماده کند بازی فوق العاده ای به حساب می آید.