ملت ایران: سرپرست سپاهان شایعه معاوضه ارش افشین و ارش برهانی را کذب محض خواند. محمد فرامرزی در این باره اظهار داشت: بحثحضور آرش افشین در استقلال و جذب آرش برهانی شایعه ای است که در رسانه‌ها عنوان شده است، این موضوع از ریشه صحت ندارد و کذب محض است.

وی افزود: افشین بازیکن ماست، به او نیاز داریم و در حال حاضر هم با انگیزه و انرژی در تمرینات تیم حاضر است.
سرپرست تیم فوتبال سپاهان در خصوص جذب مهاجم خارجی بیان داشت: باشگاه به دنبال گزینه مورد نظر هست اما تا کنون گزینه خاصی مشخص نشده است.