ملت ایران: سرمربی پرسپولیس نشان داد که برای روابطش در زندگی خصوصی اهمیتی زیادی قائل است.

مراسم تجلیل از مردان قانونمند تاریخ فوتبال ایران به واسطه دعوای مایلی کهن و دایی و حضور همزمان آنها برای خبرنگاران حساس شد و آن را تا لحظه آخر پیگیری کردند. این مراسم خیلی هم طول کشید و ساعت ۱۲ شب مدعوین راهی خانه های خود شدند.

جالب اینکه وقتی دایی با خبرنگارانی که به مصاحبه با او مصر بودند روبه‌رو شد ساعتش را نشان داد وگفت: «ببخشید، الان دیگه دیر وقته اگه با شما هم مصاحبه کنم دیگه خونه راهم نمی دهند.»

این نشان می دهد که بالاخره یک نفر در دنیا هم هست که علی دایی از او حساب ببرد.