ملت ایران: حضور امیر قلعه نویی در مجلس شورای اسلامی حاشیه های زیادی به همراه داشت. هفته قبل سرمربی استقلال و یکی از نزدیکانش مهدی عرب به مجلس رفتند و به عنوان مطلع توضیحاتی را در مورد فساد فوتبال ارائه کردند. این جلسه به دعوت محمد علی پورمختار به رئیس کمیسیون اصل نود تشکیل شده بودو حمید رسایی به عنوان یکی از اعضا و رئیس کمیته سلامت اداری کمیسیون در آن حضور داشت.

اما اتفاقاتی که در این جلسه رخ داد و حرف هایی که رد و بدل شد دلیل جنجال های ایجاد شده در هفته قبل است. در جلسه روز دوشنبه حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال تهران حضور داشت، رجبلو رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال تهران و سیدعلی داور تهرانی حاضر بود. از میان مدیران، امیر عابدینی و کاظم اولیایی دعوت شده بودند، از میان مربیان، قلعه نویی، حمید درخشان، میرشاد ماجدی و سیامک رحیم پور حضور داشتندو از بین بازیکنان قرعه به نام مهدی رحمتی و سیاوش اکبرپور افتاده بود.

این نفرات روز دوشنبه به مجلس رفتند و اطلاعاتشان در مورد فساد فوتبال را در اختیار مجلسی ها گذاشتند اما ظاهرا داغ ترین قسمت جلسه مربوط به صحبت های امیر قلعه نویی بود. یکی از حاضران در جلسه توضیح می دهد(نقل به مضمون): «امیر قلعه نویی در مورد آقای علیپور گفت که اگر ایشان سر کار خودش برود و به طلبگی اش برسد مشکلات فوتبال هم حل می شود، البته آقای رسایی هم به او جواب داد: چطور شما در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت می کنید و اشکالی هم ندارد.»

البته حملات امیر قلعه نویی فقط به علیپور نبوده و در قسمتی هم به عادل فردوسی پور حمله کرده(نقل به مضمون): «اگر نود جمع شود فوتبال ما هیچ مشکلی نخواهد داشت و مشکلات فوتبال ما از نود است.»

محمد علی پورمختار کل روز گذشته پاسخگوی موبایلش نبودو حمید رسایی هم به تماشا گرفت که دوست ندارد در این مورد صحبت کند: «ببینید اگر قرار باشد مسئله ای رسانه ای شود حتما به صورت عمومی تر این کار را خواهیم کرد و با یک روزنامه مصاحبه نمی کنیم، ضمن اینکه فعلا علاقه ای ندارم در مورد صحبت های رد و بدل شده در جلسه صحبت کنم.»

یکی دیگر از حاضران در جلسه هم صحبت های مطرح شده توسط امیر قلعه نویی را تایید می کند: «به هر حال ایشان حرف هایی بیرون از جلسه زده است که شبیه همین حرف هاست. در جلسه هم همان حرف هایی را زد که بیرون می زده.»

این فرد که در جلسه شرکت کرده بود البته اصرار زیادی داشت که نامش فاش نشود: «به هر حال اصرار زیادی بود که مسائل مطرح شده در جلسه جای دیگری گفته نشود و شما هم از من نشنیده بگیرید اما امیر قلعه نویی مشابه همین حرف ها را در کنفرانس های مطبوعاتی اش زده است.»

یکی دیگر از صحبت های جنجالی این جلسه مربوط به امیر عابدینی است. او مدعی شده که در فوتبال ایران فقط ۳ درصد فسادت وجود دارد و همه چیز پاک پاک است. علیرضا علیپور که از ماه ها پیش جنگ رسانه ای را با امیر قلعه نویی آغاز کرده از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواسته «اهالی مسئله دار فوتبال» را دعوت نکنند.

روزنامه تماشا