ملت ایران: امروز هم تمرین تیم ملی برگزار شد و به غیر از بیت آشور تمتمی بازیکنان در تمرین حضور داشتند. اشکان دژاگه که مدتی است با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و هم چنین جایگاهش در فولام را از دست داده است هم در این تمرین چندان قبراق به نظر نمی رسید. البته این می تواند عوارض تمرین بعد از ظهر جمعه باشد. زمانی که حسابی می چسبد برای خوابی یکی دو ساعتی! البته کی روش در این زمینه استاد دژاگه محسوب می شود! یادتان که هست؟!