ملت ایران: فضای فوتبال ایران سالهات متاثر از حاشیه های بیرون از گودی که دارد قرار گرفته و همین حواشی بر متن چیره شده اند. چه بسیار اتفاقاتی که دیده نمی شوند یا اگر دیده می شود بنا به مصلحت های عمدتا” بی معنی، جور دیگری روایت می شوند. این ماجرا از آن دست حاشیه هایی است که مسیر دیگری را پیمود هرچند بعدها تبعاتی داشت.
به گزارش ملت ایران به نقل از «خبرپارسی ماجرا از این قرار است که فوتبالیست یک تیم پرطرفدار شهرستانی شب را در خانه یکی از همبازیانش بوده و دو تن دیگر از هم تیمی ها هم تا دیروقت در آن ضیافت آنها را همراهی می کردند. هنگام رفتن که حوالی ساعات بامدادی بود، آقای فوتبالیست در حالت خاصی قرار داشت و میزبان در راه پله ساختمان به قصد شوخی او راهل می دهد. هل دادن همان و افتادن و پشت کله وی به لبه پله ها برخورد کردن همان. ناگهان چشمانش سفید می شوند و همه می ترسند. میزبان او را به بیمارستان می رساند و با کمک پزشکان وی سلامت خود را باز می یابد اما داستان با آب و تاب و به شکل عجیب و غریبی که کاملا متفاوت با این ماجراست در رسانه ها نقل می شود که هیچ ربطی به اصل داستان نداشت و خیلی ها برای سلامتی او دست به دعا برداشتند. البته نباید این را نادیده گرفت که باشگاه به محض اطلاع از اصل ماجرا برخورد تندی با این فوتبالیست داشت و حتی گفته می شود این بازیکن در نیم فصل هم از تیمش جدا می شود. میزبان او هم مورد غضب سرمربی قرار گرفته و احتمال جدایی او هم وجود دارد.
اگر اتفاق دیگری می افتاد و این بازیکن امروز وضعیت کنونی را نداشت، میزبان او قاتل بود. به همین راحتی!