ملت ایران: دراین فضای آلوده برای فوتبال به وجود آمده است جای نفس کشیدن و ترسیم خوبی های فوتبال کار سختی است. فعلا روی بد فوتبال در این روزها به مردم نشان داده می شود و هرکس تریبونی پیدا می کند از ناپاکی فوتبال می گوید و در این فضا خبر های خوب هم وجود دارد که می شود این فضا را تغییر دهد. یکی از آنها ادعای مدیر برنامه های ایرانی کی روش است که مدعی شده است جراردو مارتینو سرمربی فعلی بارسلونا در یک قدمی حضور در فوتبال ایران بود. بابک بهراد مدعی است که برای مربیگری در ایران سه یا چهار سال پیش با ما رتینو پای میز مذاکره نشسته است و او قبول کرده بود به ایران بیاید: " زمانی که استیل آذین به دنبال مربی بود من به مدیران آن زمان این باشگاه مارتینو را معرفی کردم و با استقبال مواجه شد. من هم مذاکرات را با این مربی ادامه دادم و او قبول کرد هدایت استیل آذین را بپذیرد و به ایران بیاید. آن زمان ما رتینو مربی پاراگوئه بود و تنها بحثمالی باعثشد تا او این پیشنهاد را رد کند. حتی پاسپورت او را برای دریافت ویزا به مدیران این باشگاه دادم. گزینه های بعدی هم دونادونی بود که تازه مربیگری تیم ایتالیا را رهاکرده بود و لاگربرگ که مربی سوئد و نیجریه بود. "
حالا مارتینو سرمربی بارساست و در اوج فوتبال قرار دارد. استیل آذین هم منحل شد و بحثروز فوتبال ایران تبانیست. چقدر مارتینو پیشرفت کرده است و چقدر ما پیشرفت کردیم. او در ادامه حرفهایش با سایت گل نکته جالب دیگری هم می زند: " همین چند هفته قبل با مدیری برای حضور یک مربی خارجی حرف می زدم و ایشان حرفی زد که تا به حال در عمرم نشنیده بودم. این مدیر پیشنهادش این بود که پول پیش نداریم به مربی بدهیم و فقط در صورت برد این به مربی پول می دهیم. یعنی در صورت مساوی هم مربی پول نمی گرفت. هنوز هم از این پیشنهاد شوکه هستم! "