ملت ایران: او که به عنوان سرمربی برق شیراز روی خط آمده بود در واکنش به دو پنالتی سوخت شده تیمش در بازی مقابل پرسپولیس و قطعی شدن سقوط تیمش به دسته پایین تر برآشفته خطاب به رضا غیاثی کارشناس داوری گفت: اینکه نمی شود داوری پول بگیرد و سر تیم ما را ببرند… که این جمله در ابتدا با واکنش خود غیاثی مواجه شد و سپس کمیته انضباطی اصغر شرفی را برای ادای توضیحات احضار کرد…

در آن بازی که با برتری ۲ بر صفر پرسپولیس به پایان رسید، برقی ها روی دو صحنه به علی خسروی داور مسابقه اعتراض داشتند؛ دو صحنه ای که شامل یک هند واضح در محوطه جریمه و یک خطای مشکوک به پنالتی بود اما داور بازی این صحنه ها را پنالتی تشخیص نداد. جالب اینکه برقی ها در بازی رفت هم در بازی مقابل پرسپولیس یک گل سالم وارد دروازه احمدرضا عابدزاده کردند که رحیم رحیمی مقدم داور آن مسابقه این لحظه را گل تشخیص نداد.

این اتفاقات فضا را برای اعتراض اصغر شرفی آماده کرده بود. او که در شیراز در آپارتمانش تنها زندگی می کرد بعدها گفت که در آن لحظه بخصوص بابت یک فصل بی عدالتی بر تیمش بغض شدیدی داشته… جالب اینکه رضا غیاثی در برنامه نود ابتدا از در دوستی با شرفی درآمد اما وقتی شرفی به او گفت که بچه محلی امثال غیاثی به دردش نمی خورد. روی آنتن او را متهم کرد که جامعه داوری را به فساد متهم می کند و به همین دلیل باید پاسخگو باشد، چیزی که شرفی آن را پذیرفت و گفت پاسخگو خواهد بود…

این دادگاه اما هرگز به نتیجه نرسید. اصغر شرفی که نامزد دستیاری میروسلا بلاژویچ هم بود با وساطت دوستان نزدیک از خر شیطان پایین آمد و پرونده همان جا مختومه شد. اما جالب اینکه خود رضا غیاثی در مقام رئیس کمیته داوران فوتبال علی خسروی را از قضاوت محروم کرد. این اولین باری بود که یک فرد سیستم داوری ایران را به فساد متهم می کرد و البته ناگفته پیداست که این صدا هرگز به جایی نرسید؛ تا امروز که حالا علی دایی این پرونده را ورق می زند.