ملت ایران: کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادرید در گفت و گو با کانال کواترو از زندگی شخصی اش صحبت کرده و در پاسخ به سوالی در این باره که خودش را در یک کلمه توصیف کند، گفته: «عادی و طبیعی.»
او در ادامه صحبت هایش گفته: «رفتارمن در زندگی عادی و طبیعی است. سعی می کنم که کارها را درست انجام دهم و کارها را خوب انجام دهم. من فوتبالیست هستم و تلاش می کنم که مردم را خوشحال نمایم.»
مصاحبه کننده درادامه از او خواست تا به خودش نمره ای بدهد و نمره کریس به خودش بدین ترتیب بود: «۹؛ همیشه می خواهم بهتر شوم و نمره ده، بالاترین نمره ممکن است. نمره من ده نیست. ذهنیت من این است که خوب بازی کنم و خوب تمرین کنم. هدفم همین است.»