ملت ایران: در حالی که هنوز ۸ ماه تا آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ باقی مانده، روزنامه گلوبوسپورته برزیل تصویری از پیراهنی که بازیکنان تیم میزبان آن را برتن خواهد نمود را بازتاب داده. این پیراهن در ماه نوامبر به صورت رسمی معرفی خواهد شد.