ملت ایران: دانیال داوری با همان استیل اروپایی نگاه همه عکاسها را به سمت خود کشاند. او به عنوان یک ستاره تازه وارد فعلا تیتر یک اردوی تیم ملی است