ملت ایران: سرخیو راموس در نشست خبری پیش از دیدار امشب تیمش مقابل کپنهاگن اظهار داشت: جلسه ما با مربی مسئله بزرگی نبود و نباید آن را بزرگ کنیم. به یاد می آورم که در زمان سانتیانا و پیری چنین اتفاقاتی می افتاد. نتیجه جلسه مثبت بود؛ همیشه رو در رو حرف زدن خوب است.

وی ادامه داد: ما در ابتدای تمرینات پیش از فصل نتایج خوبی با سیستم جدیدی که توسط آنچلوتی به تیم آورده شد، به دست آوردیم. اکنون باید متحد شویم.

مدافع رئال مادرید خاطرنشان کرد: درست است که بد بازی می کنیم اما کسی نمی تواند شک کند که مادرید با تیمی فوق العاده بازی خواهد کرد؛ این تیم می خواهد هر سه جام را کسب کند. بیشتر از همیشه متحد هستیم؛ روحیه بازیکنان عالی است و نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.