ملت ایران: تعدادی از فعالان حمایت از محیط زیست در جریان بازی دیشب دو تیم بازل و شالکه با نصب پلاکارد بزرگی در داخل ورزشگاه باعثشدند تا برای دقایقی هم که شده روند بازی متوقف شود.

این معترضان پلاکاردی علیه شرکت گازپروم، یکی از اسپانسرهای اصلی باشگاه شالکه و رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را در داخل ورزشگاه نصب کردند و البته این اقدام باعثخواهد شد تا جریمه سنگینی برای تیم میزبان درنظر گرفته شود؛ چراکه آنها نتوانستند که نظم و انسجام را برقرار کنند واین اعتراض، هرچند خشونت آمیز نبود، اما برای دقایقی روند بازی را متوقف کرد.

لازم به ذکر است که دفتر اصلی یوفا در سوئیس است و از همین اعضای این کمپین حامیان محیط زیست، این بازی که به میزبانی بازل سوئیس برگزار می شد را برای رساندن پیغامشان به گوش مسئولان یوفا برگزیده بودند.

تنها ۵ دقیقه از آغاز بازی گذشته بود که با رونمایی از این پلاکارد، برای دقایقی متوقف شد و معترضان روسای این شرکت روسی را مسئول آلودگی در منطقه قطب می دانند.