محمد قاضی اولین پرسپولیسی لقب گرفت که قراردادش با پرسپولیس را امضا کرد.

محمد قاضی مهاجم فصل قبل ذوب آهن با حضور در هیات فوتبال استان تهران، اولین بازیکن فصل جدید پرسپولیس لقب گرفت و البته اولین بازیکنی است که قراداد فصل جدید خود را در میان همه بازیکنان لیگ برتری ثبت کرده است.

قاضی که به او لقب دایی جدید فوتبال ایران را داده اند به دلیل آسیب دیدگی نتوانست همراه تیم ملی ایران در سفر ازبکستان باشد و وقت کافی داشت تا با پرسپولیس قرارداد امضا کند.