ملت ایران: مدال طلای دو و میدانی برای مریم طوسی و رضا قاسمی - مسابقات کشورهای اسلامی آسیا در اندونزی