ملت ایران: اشتباه داوری در بازی پرسپولیس و سپاهان هنوز هم برای بازیکنان پرسپولیس در آستانه بازی با فجر سخت است. در همین رابطه با سید صالحی امید اول گلزنی در پرسپولیس حرف زدیم.
بازی شما و سپاهان شده سوژه رسانه ها؟
خب در ان بازی اشتباه داوری خیلی برای ما گران تمام شد و خیلی ضرر کردیم. چرا باید اشتباهات داوری برای ما باشد. من دیگر واقعاً نمی توانم بگویم باخت در ان بازی قسمت بود نه این بازی و باختی که آوردیم تقصیر قسمت نبود.
درباره جرف های علی دایی مبنی بر وجود فساد در داوری چه نظری داری؟
من به عنوان بازیکن تمرکزم روی تمرین است. اصولا بازیکن نباید وارد دعوایی شود که بزرگان در آن حضور دارند. من هم نمی خواهم وارد این مسائل بشوم اما علی دایی همیشه حرف حق را می زند و از کسی نمی ترسد. علی آقا بعد از ان بازی خیلی حرص خورد و اذیت شد.
بازی با فجر را چطور می بینی؟
اگرچه فراموش کردن بازی با سپاهان سخت است اما دیگر فقط به بازی با فجر فکر می کنیم و دوست دارم هر طور شده در این بازی گلزنی کنم تا باری را از دوش تیمم بردارم. این بازی در آزادی است و ما به دنبال کسب هر ۳امتیاز این بازی هستیم تا بتوانیم در کورس قهرمانی باقی بمانیم.