ملت ایران: هانک باک، کمک اسون گوران اریکسون، اعلام کرد که لیونل مسی پیش از یکی از بازی های بارسا در سال ۲۰۰۹، تعمدا به دستورات پپ گواردیولا بی توجهی کرده است.
باک که زمانی سرمربی نیویورک ردبولز بود، به تلویزیون سوئد گفت که مسی در سال ۲۰۰۹، پیش از یکی از بازی ها و در مقابل همه بازیکنان تیم، از دستور گواردیولا سرپیچی کرده است.
او با تایید اینکه این داستان برای او تعریف شده، گفت: " سه ساعت قبل از بازی بود که همه بازیکنان آماده غذا خوردن شدند و مسی گفت که یک قوطی کوکاکولا می خواهد.
گواردیولا گفت هیچ بازیکنی نباید سه ساعت قبل از بازی کوکاکولا بنوشد. مسی بلند شد و رفت و چند دقیقه با یک قوطی کوکاکولا برگشت و آن را جلوی گواردیولا و سایر اعضای تیم سرکشید.
تصور کنید بازیکنی در اندازه های مسی در مقابل مربی اش چنین رفتاری دارد. این جنگی بود که گواردیولا نمی توانست در آن پیروز شود. این غیرممکن بود. "
باک هیچ وقت عوض بارسا نبود اما با توجه به حضور او در نیویورک ردبولز همزمان با رافا مارکس و تیری آنری، این شائبه را به وجود می آورد که او این ماجرا را از آنها شنیده است.
او منبع این ماجرا را فاش نکرد اما تاکید کرد که این داستان کاملا حقیقت دارد.