ملت ایران: آخرین تمرین تاکتیکی تیم استقلال در شهر سئول، از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی آغاز شد. تمرینی که در زمین جام جهانی شهر سئول انجام گرفت.
*بارش نم نم باران، فضای تمرین استقلال را تحت تاثیر قرار داده بود تا جایی که بازیکنان تمرینات تاکتیکی خود را زیر بارش باران انجام دادند.
*علی فتح الله زاده، مقداد نجف نژاد و مسوولان تیم استقلال این نوبت تمرینی را از نزدیک نظاره گر بودند.
*مهدی رحمتی سنگربان استقلال بدون مشکل زیر نظر حمید بابازاده تمرینات اختصاصی دروازه بانی را دنبال کرد.
*حدود ۱۵ هوادار ایرانی از نزدیک تمرین استقلال را نظاره گر بودند.
*ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم تمرین استقلال را با توجه به اینکه آخرین تمرین رسمی تیم بود، از نزدیک شاهد بود.
*کیفیت چمن ورزشگاه جام جهانی سئول خصوصا در گوشه های زمین، نارضایتی استقلالی ها را در پی داشت.