ملت ایران: هواداران رئال که امشب به سانتیاگو برنابئو رفته بودند، امشب منتظر بودند تا اولین بازی گرت بیل با پیراهن رئال در این ورزشگاه را از نزدیک ببینند اما یک مصدومیت بی موقع، باعثشد او پیش از شروع بازی از ترکیب خارج شود و جای خود را به ایسکو بدهد.
هنوز مشخص نیست میزان مصدومیت او چقدر است اما بعید است چندان جدی باشد و احتمالا مربیان رئال تنها نخواستند دست به ریسک بزنند.